A HÁRMAS KAPCSOLAT ÁPOLÁSA
KERESŐ

Beköszöntő

Isten hozta a honlap látogatóit!

Gyökössy Endre negyven évig (1941-1981) volt lelkipásztora a Budapest-Újpest-Újvárosi Református Egyházközségnek. Püspöki javaslatra kezdte el szervezni a gyülekezetet, 1942-ben választották a gyülekezet lelkészének. 1945-ben a gyülekezet ajándékba kapott egy kertes családi házat, ebből lett a közösségnek imaháza, amit később többször bővítettek. 1952-től kezdődtek el a gyülekezetben az őszi evangelizációs, húsvéti előkészítő sorozatok, pénteki bibliaórák. Ezek az alkalmak évtizedeken keresztül tömegeket vonzottak, nemcsak a gyülekezet területéről, hanem az egész fővárosból, sőt, az ország más településeiről is. Tudomásunk szerint az elhangzott igehirdetéseket 1961-től kezdték rögzíteni, először orsós magnetofonra, később audio kazettákra.

A rögzített hanganyagok rendszerezését, karbantartását több évtizeden át tartó lelkiismeretes munkával Békefi György néhai presbiter végezte. Tőle másolta le még teológus hallgató korában Szűcs László lelkész, aki az első 400 igehirdetést a rendelkezésünkre bocsátotta, nagy szerepet vállalt a honlap előkészítésében.

A Gyökössy Lelkigondozói Szolgálatnál másfél évvel ezelőtt határoztuk el, hogy az örökösök engedélyével létrehozzuk a Gyökössy Endre hang- és képanyag archívumot és a világhálón „Magunkról, magunknak” címmel megosztjuk.

Első lépésben rendelkezésünkre álló prédikációkat digitalizáltuk, az anyagok vágása folyamatosan zajlik.

A felvételek munkáit Szakál Zsombor végzi. A vágott anyagokat fokozatosan töltjük fel az oldalra, a képanyagok digitalizálását későbbre tervezzük.

Az elhangzott szolgálatok az azonos címek ellenére sem egyeznek teljesen a nyomtatásban megjelent könyvek, füzetek szövegeivel. Ugyanis a legépelt és lapokon terjesztett szolgálatokat Gyökössy Endre amig élt, átírta. Számára a hallható és az olvasható igehirdetés két külön műfaj volt, amit mondott, az a hallgatónak szólt, amit írt, az olvasónak.

A korai anyagok hangminősége mai füllel kifogásolható, azonban meghallgatható. Az igehirdetések, evangelizációk, előadások elevenek, behívnak minket a gyülekezetbe, a hallgatók közé. A Szent Lélek által mi is eggyé válunk a Megváltóval, úgy érezzük magunkat, hogy elfogadásban, szeretetben részesülünk egyben Krisztusi emberré („Homo Christianus”) formálódunk.

Örömmel és áldással ajánljuk mindenkinek „Magunkról, magunknak!”, mert „A Jézusra talált ember magára talált ember is, mert Jézusra találni, azt is jelenti: magunkra találni” (Gyökössy Endre)

Tóth János