Fogódzópontunk

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1983.01.07. Zsolt 84,1-13 Az Ótestamentum boldogmondásai