Szentlélek az újtestamentumi gyülekezet életében és gondolkodásában

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1978.05.05. ApCsel 1,8 Jövel, Szentlélek Úristen
Végh Tamás