“testünknek feltámadását és az örök életet”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.05.21. Jn 11,25-26 Credo

“bűneink bocsánatját”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.05.14. Mt 18,21-34; Róm 3,21-28; Kol 1,13-14; Credo

“hiszem a szentek egyességét”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.05.07. Fil 1,1-4; 1Kor 12,12; Gal 3,28 Credo

“Hiszek egy közönséges, keresztyén anyaszentegyházat”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.04.23. ApCsel 2,34-37; Ef 4,4-6 Credo

“Hiszek Szentlélekben”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.04.16. ApCsel 2; Jn 14,23-24 Credo

“felméne mennyekbe; ül a mindanható Atya Istennek jobbján…”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.04.02. ApCsel 1,4-12 Credo

“harmadnapon halottaiból feltámada”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.03.26. 1Kor 15,1-8 Credo

“megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.03.19. Tit 2,11-14 Credo

“szenvede Poncius Pilátus alatt”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.03.12. Ézs 53 Credo

“ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.03.05. Lk 1,26-35; Ézs 7,14 Credo