Márta a hit anyja

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1990.09.28. Jn 11,21-22 Pénteki bibliaóra

Három isteni kérés

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1989.12.08. Mik 6,6-8 Pénteki bibliaóra
Advent

Templom-Illat-Levél

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1988.05.13. Lk 11,13; 1Kor 3,16; 2Kor 2,14-15 Pénteki bibliaóra
Pünkösdi előkészítő

Mi az élet értelme?

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1987.09.12. 5Móz 3,23-29 Pénteki bibliaóra

A sátán rostája 

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1987.07.27. Lk 22,31 Pénteki bibliaóra

Elébe futni vagy elfutni

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1987.02.13. Lk 15,20 Pénteki bibliaóra

Légy úrrá ezen a nehézségen

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1986.12.19. Ézs 3,1-6 Pénteki bibliaóra
Advent

Lelkigondozói oklevél helyett

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1986.11.14. ApCsel 9,1-19 Pénteki bibliaóra

Az öregedés lélektana

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1986.06.20. Zsolt 90,10 Pénteki bibliaóra

Búcsúzsoltár

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1985.08.09. Zsolt 122,8-9 Pénteki bibliaóra