Az örökös szegletkő

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1963.02.22. Mk 11; 7-33 Márk evangéliuma