Három főgyökér: édesanya, anyaszentegyház, édes anyaföld

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1966.05.08. Jób 18,16; Róm 11,16/b Vasárnapi igehirdetés
Anyák napja