Búcsúzsoltár

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1985.08.09. Zsolt 122,8-9 Pénteki bibliaóra