Szentlélek a mai eklézsiában

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1978.05.12. ApCsel 1,4-5 Jövel, Szentlélek Úristen