“Hiszek egy közönséges, keresztyén anyaszentegyházat”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.04.23. ApCsel 2,34-37; Ef 4,4-6 Credo