“felméne mennyekbe; ül a mindanható Atya Istennek jobbján…”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1971.04.02. ApCsel 1,4-12 Credo