„Nincs itt, feltámadt!”

DÁTUM IGEHELY SOROZAT
1963.04.13. Mk 16,1-20; ApCsel 1,3 Márk passió